เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Terms and Conditions

Terms and Conditions คือข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการเข้าเล่นวางเดิมพัน เพื่อให้ทุกท่านได้รับบริการด้วยมาตรฐานเดียวกันที่ทางเว็บ ideaufabet.com กำหนดขึ้น โดยข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ มีดังนี้

Term and conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  1. ผู้ใช้บริการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ณ วันที่ทำการสมัครสมาชิก และต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนตามความจริง ซึ่งถ้าทางเว็บทำการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่แจ้งมานั้นผิดไปจากข้อตกลง ทางเว็บมีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการทันที รวมไปถึงข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการจะถูกเก็บเป็นความลับตามนโยบายควมเป็นส่วนตัว ซึ่งจะไม่มีการเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการตามข้อตกลง
  2. สำหรับการเข้าใช้งาน ผู้ใช้บริการต้องยึดตามข้อตกลงและเงื่อนไขของทางเว็บไซต์เป็นสำคัญ
  3. ทางเว็บสามารถปฏิเสธการให้บริการ กับสมาชิกที่ทำผิดข้อตกลงที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ideaufabet.com จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการเข้าใช้บริการในทุกกรณี
  5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ทาง ideaufabet.com มีสิทธิ์ทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ
  6. ทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์ ideaufabet.com รวมไปถึงรูปภาพกราฟิก ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บผู้ให้บริการ ห้ามนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับความยินยอมจากทางเว็บก่อนเด็ดขาด
  7. ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฏทั้งหมดนี้ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายทันที เมื่อเริ่มต้นการเป็นสมาชิกกับทางเว็บ
  8. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วทั้งหมดนี้ สามารถสอบถามได้ที่ contact@ideaufabet.com
  9. ทางเว็บ ideaufabet.com มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผิดข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วข้างต้น
  10. เมื่อข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้จะมีผลทันที โดยทางเว็บ ideaufabet.com ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านทำความเข้าใจอย่างครบถ้วน และยอมรับในข้อตกลงทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนทำการสมัครสมาชิก